กับเพื่อนรวมเดินทางตลอด 6 ปี มีบางครั้งที่ โกงบ้าง เสียบ้าง แต่เราก็ไม่เคยทอดทิ้งกัน ไปถึงกลับถึงทุกครั้ง แต่ถ้าทิ้งกันเพราะความจำเป็นก็ต้องจำใจ หวังว่าคงเข้าใจกันนะเจ้าม้าดำ C-201 เพื่อนยาก