ชวนเพื่อนปั่นจักยานที่อยู่สุพรรณบุรีพอดีผมปั่นคนเด ียวเหงาๆผมปั่นเสือหมอบนะครับเลยอยากมีเพื่อนรวมตัวก ันสนใจคุยกันครับแล้วนัดเจอกํก็ได้