เต้าเอารูปเกาะมาลงหน่อยอยากดูครับ โบ่โค้หายไปเลยนะคุณ เเล้วเจอกันนะ เพื่อนๆทั้งหลาย