ความเป็นมาของ anarchism(อนาธิปไตย)..พั้งค์
    
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 20

ชื่อกระทู้: ความเป็นมาของ anarchism(อนาธิปไตย)..พั้งค์

 1. #1
  Senior Member bizkitmanz's Avatar
  วันที่สมัคร
  Mar 2006
  สถานที่
  อาติ้ว MC เมืองเลย-มหานครอุดรราชธานี
  อายุ
  15
  ข้อความ
  907
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  Exclamation ความเป็นมาของ anarchism(อนาธิปไตย)..พั้งค์  anarchism ในอีกแนวคิดที่เค้าพูดถึงและเปนการถกกันระหว่าง มากซ์และมาคูนิน
  แปลมาจาก งานเขียนของ เบเนิฟเรื่อง Conspiracy of the Equals
  ก็แปลคร่าว-คร่าวอ่ะน่ะ ลองอ่านกันดูเพราะ ไม่ว่าอะไรก็ตาม
  มันก็มีทั้งดีและไม่ดี..ฉะนั้นอ่านแล้วพิจารณาด้วยตั วเองน่ะคับ  อนาธิปไตย..
  ลัทธิอนาธิปไตยเป็นอุดมการณ์ ที่ปฏิเสธรุปแบบการปกครองใดๆก็คือ ต้องการขจัดรัฐชนิดที่มี่ระบบการควบคุมอำนาจออกไป ให้ปัจเจกบุคคลเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันอย่างเ สรี มากซ์กล่าวว่าอนาธิปัตย์คือพวกหัวรุแรงที่ตั้งขบวนกา รเพื่อปฏิเสธซึ่งความอยุติธรรม ซึ่งในระบบสัมคมและการเมืองต่างๆแบบถอรรากถอนโคน ในทางตะวันตกถือว่าต้นตอของอนาธิปไตยมีมาตั้งแต่ในคั มภีร์ไบเบิ้ล พวกมิจฉาทิฏฐิที่ถือตัวว่ารุ้วิชานอกคำสั่งสอนของศาส นา ก็จะแสดงออกซึ่งความคิดแบบอนาธิปัตย์ เพราะพวกนี้ปฏิเสธโลกในทางวัตถุ และยังสงสัยในระบบจริยธรรม ที่สั่งสอนกันอยู่ในเวลานั้น จนทำให้ความคิดของพวกนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นอุบายของปี ศาจหรือผีร้ายไปซะ พวกนี้ให้เหตุผลว่า ถ้าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะอยู่แล้ว จะไปรับคุนค่าทางจริยธรรมที่ตายตัวทำไม น่าจะรับระบบจริยธรรมที่สูงกว่านี้
  เมือ่เกิดการปฏิรูปทางศาสนาคริสต์ขึ้น พวกที่ต่อต้านลัทธิคริสตังฝ่านหนึ่ง ต้องการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างจิงจ ัง คนสำคันในตอนนี้คือ ทอมัส มุนต์เซอ ซึ่งมีศรัทธาในศาสนาอย่างมาก จนกลายเปนนักปฏิวัดทางสังคมไป เขากล่าวหาว่าคำสอนของลูเธอในเรื่อง ความเหมาะสมทางศรัทธา ว่าเปนข้อความที่อ่อนเปียกเกินไป
  หลังจากนั้นพวกอนาธิปัตย์ได้รวมกลุ่มกันในนิกายแบบติ สต์ ซึ่งเหนห้องกันว่าไม่มีความจำเปนที่จะต้องมีรัฐบาล เพราะคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วย่อมติดต่อโดยตรงกับพ ระเจ้าได้ จึงไม่ต้องมาพึ่งพาศาสนจักร
  ในกรณีที่วิลันดาในปี ค.ศ.1530-35 นั้น พวกอนาธิปัตย์ประกาศเลยว่ากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สมบัติ ล้วนเปนโมฆะสิ้น
  ยกเลิกหนี้และทำลายสัญญาเงินกู้หมดสิ้น ตั้งศูนย์เสบียงและเครื่องนุ่งห่ม แจกจ่ายกันไปตามส่วนนับเปนคอมมิวนิสต์แบบแรกเริ่มก็ค งได้ ความหายนะของพวกนี้อยู่ตรงที่จอนแห่งเลย์เดนเปนคนมีค วามเชื่อมั่นว่าตนจะเปนผู้มาไถ่บาปมนุษย์ เลยเปนผู้ที่ทำความผิดไม่ได้ ขวบวนการที่เริ่มมาจากความต้องการในอันที่จะปลดแอกมน ุษย์เบื้องล่าง ให้พ้นจากการกดขี่จากเบื้องบน เลยต้องจบลงด้วยการมีระบบเผด็จการขึ้นใหม่ ซึ่งเลวร้ายยิ่ง เช่นเหตุการณ์ที่มุนเตอร์ มีบทเรียนที่สำคัน อันจะนำไปสู่การปฏิวัดใหญ่ในฝรั่งเศส ซึ่งเปนการขยายวงให้กว้างขวางและรุนแรงยิ่งขึ้นเท่าน ั้น ที่น่าแปลกก็คือ นิกายในลัทธิศาสนาคริสต์ที่ร่วมอยู่ในขบวนการอนาธิปั ตย์นั้น มีอยู่เสมอ เมื่อเกิดสงครามกลางเมืองในศาสนาคนสำคัญชื่อวินสแตนเ ลย์ ที่เข้าร่วม ปลดแอก ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์สังคม ชนิดที่ไม่ยอมรับอำนาจใดๆ ในทางการเมืองและไม่ยอมรับทัศนคติที่มี่การครอบครองส มบัติเปนส่วนตัวไว้ด้วย
  การปฏิวัดใหญ่ในฝรั่งเศสนั้น ถือได้ว่าเปนครั้งแรก ที่เกิดอนาธิปไตย โดยปราศจากการเกื้อหนุนจากวงการศาสนา ความรุนแรงก็เปนไปในทางการเมือง โดยไม่มีการอ้างที่มาทางคัมภีร์ผู้นำทางความคิด เช่น มารเต้ กะเฮแบรต์ พากันเหนว่าการประหัตประหากเท่านั้นที่จะก่อให้เกิดผ ลสำเร็จ ว่าถ้าให้ชนชั้นนำนำฝูงชนด้วยวิธีการประหัตประหารกัน อย่างรุนแรงแล้ว ก็จะได้ชัยชนะทางปฏิวัดสังคมได้ โดยให้เกิดสังคมที่เสมอภาพขึ้น โดนให้ชนชั้นนำเปนผู้ก่อสร้างหรือหยิบยื่นให้ ซึ่งเปนทางออกสำหรับพวกอนาธิปัตย์ เพราะในรูปแบบนี้ ไม่สามารถคงปัจเจกภาพไว้ให้เสมอกันได้ ไม่อาจรวมตัวกันได้ในทางการเมืองอย่างแท้จิง แท้ที่จิงชัยชนะที่ว่านั้น เปนชัยชนะของชนชั้นปกครองต่างหาก แต่ถ้าปล่อยให้ฝูงชนที่โง่เขลาไว้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับปัญญาชน คนพวกนี้ก็จะคงอยู่ในสภาพที่วกฤติตลอดไป แต่สิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพจะกลายเปนการล่วงสิทธิซึ่ง กันและกันอย่างหาขอบเขตไม่ได้
  เปียร์ ปรูดองนับเปนนักปรัชญาอนธิปัตย์คนแรก ที่เสนอทางออกให้แก่ลัทธินี้ว่า สังคมใหม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการรวมตัวกันขึ้นเปนสมาพ ันธ์แบบหลวมๆ ให้แต่ล่ะหน่วย มีกิจกรรมร่วมกัน อย่างเสมอภาค ซึ่งภายหลังหลายมาเปนลัทธิ Anarcho Syndicalism ซึ่งมีอิทธิพลอยู่มากในฝรั่งเศสและสเปน พวกนี้ต้องการปฏิวัดสหพันธ์กรรมกรให้เปนองค์การทางกา รต่อสู้ และเพื่อไว้เปนรากฐานในการสร้างระบบอนาธิปไตยขึ้น
  ไมเกิล บากูนิน ชาวรัสเซียที่มีกิจกรรมซึ่งเสนอวางแผนทำลายล้างระเบี ยบของสังคม เปนประการแรกแล้ว คุนงามความดีทางธรรมชาติของมนุษย์จะเกิดขึ้นเองแทนที ่ นี้คือสมัยพระศรีอาริย์ที่พึงปรารถนา บากูนินพยายามกะตุ้นให้เกิดขบวนการอนาธิปัตย์ขึ้นในอ ิตาลีและสเปนแต่ก็พูดกันว่า เขาได้รับความสำเร็จเพียงที่ก่อให้เกิดความคิดปฏิวัด ขึ้นในสมอง ยิ่งกว่าที่จะช่วยให้เกิดองค์กรทางด้านการปฏิวัดขึ้น
  ในสมัยที่เกิดความทุกข์ยากซึ่งเปนผลมากจากการอุตสหกร รมโดยที่พวกก่อการปฏิวัดประสบแต่กับความล้มเหลว ลัทธิอนาธิปไตยดูจะเปนคำตอบที่งดงามสำหรับคนที่ใฝ่ฝั นแสวงหาสังคมที่ดีกว่า ผู้ที่เสนอทางออกโดยแนวทางของอนาธิปัตย์ มี ปีเอตร์ โกรปอตกิน นักวิชาการชาวรัสเซีย ซึ่งฝันเหนเมืองในอุดมคติที่มีแต่อนาธิปไตย คือมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ไม่กำหนดด้วยกฎหมายหรือ
  ด้วยอำนาจ หากข้อตกลงและนิสัยทางสังคม โกรปอตกินมีอิทธพลต่อกลุ่มคอมมิวนิสต์อนาธิปัตย์ และพวกซินดิกัลส์หลายคนนี้นับเปนอิทธิพลในแง่ดี
  และสำหรับพวกที่นำอนาธิปไตยไปใช้ในแง่ร้ายนั้น มักเปน
  พวกรุนแรงอย่างสุดขีด ซึ่งระหว่างค.ศ.0850-1914เมืองต่างๆในยุโรปตะวันตก สหรัฐและรัสเซีย ตกอยู่ในสภาวพที่น่าวิตกนี้ เพราะพวกที่อ้างตัวเปนอนาธิปัตย์ได้ขว้างระเบิด ยิงผู้คน ปิดถนน รัฐบาลจึงตอบโดต้อย่างแรง และมักได้ผลอนธิปไตยแบบใช้วิธีการรุนแรงจึงสงบลงในรา ว ค.ศ.0930 เว้นแต่ที่สเปน คนสุดท้ายในลัทธินี้ยกย่องการประหัตประหารกันอย่างรุ นแรงคือ ยอชส์ โสเรล อาจเปนเพราะคำพูดและข้อเขียนของคนๆนี้ก็ได้ ที่ทำให้ผู้คนรับลัทธินี้อีกต่อไปไม่ได้ ตั้งแต่นั้นมาพวกอนาธิปัตย์เลยกลายเปนชนกลุ่มเล็กๆที ่มักยืนอยู่ทางซ้ายจัด ถ้าเค้าไม่เปิดเผยตัว ....  อิอิ ใครชอบยืนด้านซ้ายสุดแสดงว่าเปนพวกอนาธิปัตย์หัวรุนแ รง เอิ๊กกกกกกกก ...ก็แปลคร่าวๆน่ะ เต็มที่สุดๆแระ อยากให้อ่านกันหลายๆลักษณะ มันมีทั้งดีและไม่ดี..แต่เราไม่ใช่พวกรุนแรง แต่เราไม่ต้องการอำนาจ นายทุนสมองหมาที่คอยแต่เอาเปรียบพวกเรา
  รัฐบาลที่ปิดกั้นสถาณภาพ ปกปิด ดองและหมักสิ่งชั่วๆที่พวก***ทำแต่ไม่กล้ารับ เราไม่ได้บ่อนทำลาย แต่มันคือชีวิตของเรา....

  ไร้รัฐ ปราศจากอำนาจ ...
  อยู่อย่างพังค์ อยู่อย่างพึงพอใจ เพราะเราคือปัจเจกชน
  คือตัวตนคือจิตวิญญาณและความจิง*
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bizkitmanz : 11-01-2007 เมื่อ 18:02
  "Nobody's Pefect"
  บ้าป่าว หรือ อิสระทางความคิด?
  บ้าแฟร์ชั้น หรือ อิสระทางร่างกาย?  Mobile phone...081-7683567
  Email&MSN...vincentz28@hotmail.com
  Facebook..http://www.facebook.com/vincentz.masasai

  Facebook..http://www.facebook.com/profile.php?id=100000193514177

 2. #2
  Junior Member จีบัน's Avatar
  วันที่สมัคร
  Sep 2006
  สถานที่
  สะพานใหม่ คลาสสิก (GJU) คลับ
  ข้อความ
  11
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  0

  Smile


  สันติ จงมีแด่ท่าน

  จักรวรรดิ สะพานใหม่ จงเจริญ

 3. #3
  Member golf_c92's Avatar
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  สถานที่
  scooter line@bangkok
  ข้อความ
  117
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  ยาววะติ้ว

 4. #4
  Senior Member bizkitmanz's Avatar
  วันที่สมัคร
  Mar 2006
  สถานที่
  อาติ้ว MC เมืองเลย-มหานครอุดรราชธานี
  อายุ
  15
  ข้อความ
  907
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  ลองอ่านดูคราบ
  "Nobody's Pefect"
  บ้าป่าว หรือ อิสระทางความคิด?
  บ้าแฟร์ชั้น หรือ อิสระทางร่างกาย?  Mobile phone...081-7683567
  Email&MSN...vincentz28@hotmail.com
  Facebook..http://www.facebook.com/vincentz.masasai

  Facebook..http://www.facebook.com/profile.php?id=100000193514177

 5. #5
  Member evilarm's Avatar
  วันที่สมัคร
  Jun 2006
  สถานที่
  CM เมืองเลย
  ข้อความ
  219
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  อ๋อเข้าใจละมันดดีแบบนี้นี้เอง
  [อาร์มmcเมืองเลย]
  evilarm_net@hotmail.com
  08-17297760

 6. #6
  ลายเคงไบค์เกอร์ Tor-jx's Avatar
  วันที่สมัคร
  Oct 2006
  สถานที่
  ลายเคงไบค์เกอร์
  ข้อความ
  425
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  12

  มาตรฐาน

  สาวก dezember 5555555 (หอกข้างชาติ)
  ผลั กัน คลับ
  by...ToR_jX110
  tor_paza@hotmail.com

 7. #7
  Senior Member MC_LOEI1's Avatar
  วันที่สมัคร
  Jun 2006
  สถานที่
  MC_เมืองเลย
  ข้อความ
  469
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  เรา ต้อง เป็น แบบ นั้น ให้ ได้ -..-
  คสาสสิกขึ้นคอ ไม่ขอลืม
  MC_เมืองเลย >loei_classic_club
  แคพ >> Mc_เมืองเลย Tel.ONE-TWO-CALL 083-3502814 24 hr.

  capger_182@hotmail.com

 8. #8
  Senior Member bizkitmanz's Avatar
  วันที่สมัคร
  Mar 2006
  สถานที่
  อาติ้ว MC เมืองเลย-มหานครอุดรราชธานี
  อายุ
  15
  ข้อความ
  907
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  จงไปแย่งชิงอสิระภาพของเราคืนมา
  "Nobody's Pefect"
  บ้าป่าว หรือ อิสระทางความคิด?
  บ้าแฟร์ชั้น หรือ อิสระทางร่างกาย?  Mobile phone...081-7683567
  Email&MSN...vincentz28@hotmail.com
  Facebook..http://www.facebook.com/vincentz.masasai

  Facebook..http://www.facebook.com/profile.php?id=100000193514177

 9. #9
  Senior Member bizkitmanz's Avatar
  วันที่สมัคร
  Mar 2006
  สถานที่
  อาติ้ว MC เมืองเลย-มหานครอุดรราชธานี
  อายุ
  15
  ข้อความ
  907
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  Angry oi oi oi oi oi!!!!!!

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bizkitmanz : 11-01-2007 เมื่อ 18:02
  "Nobody's Pefect"
  บ้าป่าว หรือ อิสระทางความคิด?
  บ้าแฟร์ชั้น หรือ อิสระทางร่างกาย?  Mobile phone...081-7683567
  Email&MSN...vincentz28@hotmail.com
  Facebook..http://www.facebook.com/vincentz.masasai

  Facebook..http://www.facebook.com/profile.php?id=100000193514177

 10. #10
  Member Bank_Boranman's Avatar
  วันที่สมัคร
  Nov 2006
  สถานที่
  โบราณแมน สองล้อ จัตุรัส 46'
  ข้อความ
  260
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  12

  Thumbs up เอาด้วยดิ

  ขอเอี่ยวด้วยคน...
  เป็นหนี้ทั่วทิศ......ออกทริปทั่วไทย

  ~มุ่งไปสุดทางฝัน~
  ~แบ่งปันทุกเสี้ยวใจ~
  ~ไปกับอานมอเตอร์ไซค์~
  ~ฝากไว้เป็นตำนาน~
  em20 โบราณแมน สองล้อ จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

  พี่เอส 089-8463336
  พี่เจมส์ 081-6684669
  แบงค์ 085-2056440
  ปาล์มมี่ 082-1375747

  MSN : BaNk_RariTy@Hotmail.com

  Http://BankBoranman.hi5.com

 11. #11
  Senior Member bizkitmanz's Avatar
  วันที่สมัคร
  Mar 2006
  สถานที่
  อาติ้ว MC เมืองเลย-มหานครอุดรราชธานี
  อายุ
  15
  ข้อความ
  907
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  msn พังทำไงดี ขนาดลง windows live messsnger แล้วนะ

  ตอนเปิ้หน้าคุยอะมันขึ้นไรไม่รู้มาเต็มเลยทั้งที่เรา ไม่ได้พิมพ์ มันพิมพ์แล้วเอ็นเตอร์เองซะงั้น
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bizkitmanz : 20-11-2006 เมื่อ 22:11
  "Nobody's Pefect"
  บ้าป่าว หรือ อิสระทางความคิด?
  บ้าแฟร์ชั้น หรือ อิสระทางร่างกาย?  Mobile phone...081-7683567
  Email&MSN...vincentz28@hotmail.com
  Facebook..http://www.facebook.com/vincentz.masasai

  Facebook..http://www.facebook.com/profile.php?id=100000193514177

 12. #12
  Senior Member Jo - Black Bull's Avatar
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  สถานที่
  Black Bull
  ข้อความ
  831
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ bizkitmanz อ่านข้อความ
  จงไปแย่งชิงอสิระภาพของเราคืนมา
  อ่านแล้วคิดถึง ..... เพลง แนวพังค์ ว่ะ ......อยากฟัง
  ติ้ว ... จัดมา ... อย่าให้เสีย .... 3 ชุด
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Jo - Black Bull : 21-11-2006 เมื่อ 17:07

 13. #13
  Senior Member Jo - Black Bull's Avatar
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  สถานที่
  Black Bull
  ข้อความ
  831
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน ยาวเลย ..... *-* ....... ยาวนาน

  จัด .... มา ..... รอฟังอยู่ !!! อย่าลืม Ramoen อยากฟังมาก
  พังค์ ..... อยู่คู่ ...... ฟ้า
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Jo - Black Bull : 28-12-2006 เมื่อ 19:42

 14. #14
  Senior Member bizkitmanz's Avatar
  วันที่สมัคร
  Mar 2006
  สถานที่
  อาติ้ว MC เมืองเลย-มหานครอุดรราชธานี
  อายุ
  15
  ข้อความ
  907
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  Talking จัดไปๆ

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bizkitmanz : 11-01-2007 เมื่อ 18:02
  "Nobody's Pefect"
  บ้าป่าว หรือ อิสระทางความคิด?
  บ้าแฟร์ชั้น หรือ อิสระทางร่างกาย?  Mobile phone...081-7683567
  Email&MSN...vincentz28@hotmail.com
  Facebook..http://www.facebook.com/vincentz.masasai

  Facebook..http://www.facebook.com/profile.php?id=100000193514177

 15. #15
  Senior Member bizkitmanz's Avatar
  วันที่สมัคร
  Mar 2006
  สถานที่
  อาติ้ว MC เมืองเลย-มหานครอุดรราชธานี
  อายุ
  15
  ข้อความ
  907
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  Talking ต่อๆๆๆ


  [B]เอาไห้หายคิดถึง[/B]
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bizkitmanz : 11-01-2007 เมื่อ 18:02
  "Nobody's Pefect"
  บ้าป่าว หรือ อิสระทางความคิด?
  บ้าแฟร์ชั้น หรือ อิสระทางร่างกาย?  Mobile phone...081-7683567
  Email&MSN...vincentz28@hotmail.com
  Facebook..http://www.facebook.com/vincentz.masasai

  Facebook..http://www.facebook.com/profile.php?id=100000193514177

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย

Bookmarks

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •