ขอเชิญร่วมงาน
รวมพลคนรักคลาสสิค ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 1
วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ณ โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนที ่ขาดแคลน
2. เพื่อร่วมรณรงค์
“ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวก”
3. เพื่อเปิดการอนุรักษ์รถโบราณให้คงไว้
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชมรม
5. เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553
เวลา 09.00 น. เริ่มลงทะเบียน 100 บาท รับของที่ระลึก
เวลา 15.00 น. เริ่มกิจกรรมต่าง ๆ
เวลา 16.30 น. ประกวดรถประเภทต่าง ๆ
เวลา 19.00 น. ประกาศรับบริจาค อุปกรณ์การเรียน , กีฬา และแลก ของที่ระลึก
เวลา 20.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน และมอบสิ่งของให้ทางโรงเรียน
เวลา 20.30 น. ร่วมสนุกกับวงดนตรี
เวลา 24.00 น. ผักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553
เวลา 08.00 น. ร่วมทำความสะอาดสถานที่
เวลา 09.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
* หมายเหตุ สิ่งของที่นำมาบริจาคขอเป็นอุปกรณ์การเรียน หรืออุปกรณ์กีฬานะครับ.
ติดต่อสอบถาม
น้าชาญ 080-1017788
ช่างเดี่ยว 081-3630225
ติ๊ก 080-0179972
แชมป์ 087-7012104