64 อะไหล่แท้มีอะไรบ้าง ขอดูเลขเครื่อง+โครง หน่อยครับ newy_mai@hotmail.com