วันพรุ่งนี้แหละคับผม

เรื่องโอน โอนที่นั้นเลยได้ไม ผมไม่อยากมีปัญหาทีหลังอีก