ข่าวดี..ข่าวด่วน! สำหรับพี่น้องชาวไบเกอร์ทุกท่าน..

เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในขณะนี้ภาระก ิจหน้าที่ของ สมาคมรถจักรยานยนต์สยาม คือการดำเนินการติดต่อประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงาน

ต่างๆทางภาค รัฐ ในการขออนุญาติ "จดทะเบียนรถจักรยานยนต์ (ขนาดใหญ่) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย" และบริสุทธิ์ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย (รัฐ + ผู้

ใช้ รถ) อันเป็นพันธกิจต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วในการขอ ชำระภาษีสรรพสามิต ให้กับรถจักรยานยนต์นำเข้าจากต่างประเทศเป็นผลสำเร็จ มาแล้วในเบื้องต้น


ขณะนี้ คุณประสาน นิกาจิ๊ (บังจูมิน ) นายกสมาคมรถจักรยานยนต์สยาม กำลังดำเนินการในขั้นตอนของการ ขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ (ขนาดใหญ่)

อย่างถูกต้อง และมี "ข่าวดี" จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า ทางหน่วยงานภาครัฐได้เกิดความสนใจในการปฏิบัติและแสด งตนเป็นแบบอย่างของ พลเมืองที่ดี

และ เป็น การเพิ่มรายได้ให้กับรัฐได้อีกแนวทางหนึ่ง (ในการจดแจ้ง/ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน) จึงฝากให้เป็นหน้าที่ของทางสมาคมฯ ให้ทำการ "รวบ

รวมสถิติหรือจำนวน ของผู้ที่ต้องการแจ้งจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่" ที่มีไว้ในการครอบครองในปัจจุบัน ว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็น

การ ยืนยันและแสดงปริมาณความต้องการของผู้ใช้รถดังกล่าวว ่า "มิได้เป็นเพียงแค่ความต้องการของคนหรือกลุ่มบุคคลใดบ ุคคลหนึ่งเพียงกลุ่ม เดียว" หาก

แต่เป็นความต้องการและเป็นความเดือดร้อนของคนใช้รถปร ะเภทนี้โดยส่วนรวมอย่างแท้จริง..


ดังนั้นทางสมาคมฯจึงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวบ ิ๊กไบค์ทั่วทั้งประเทศ ไทย (ทั้งที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมฯและมิได้เป็นสมาชิก) ช่วยกันส่งข้อมูล

ด้านความต้องการในการขอจดทะเบียนของทุกๆท่าน โดยระบุรายละเอียดของทุกๆท่านตามหัวข้อต่อไปนี้


1. ผู้ขับขี่ที่มีลักษณะเป็น กลุ่ม / ชมรม / TEAM

- ชื่อกลุ่ม / ชมรม / TEAM (ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่)

- ที่ตั้งของกลุ่ม / ชมรม / TEAM (ระบุจังหวัด)

- จำนวนผู้ที่ต้องการจดทะเบียนในกลุ่มของท่าน (เช่น ต้องการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ (ขนาดใหญ่) จำนวน 5 คัน)

2. ผู้ขับขี่ที่ไม่สังกัด กลุ่ม / ชมรม / TEAM (ผู้ขับขี่อิสระ)

- ชื่อ - นามสกุล - อายุ

- ที่อยู่ (ระบุจังหวัด)

- จำนวนรถในครอบครองของท่านที่ต้องการ จดทะเบียนรถจักรยานยนต์ (ขนาดใหญ่)โดยขอความร่วมมือทุกท่านช่วยส่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้ น มาที่ เว็บไซต์ของ สมาคมรถจักรยานยนต์สยาม www.smca.ob.tc หรือ

Fax : 02-7488187 (แม่ติ๋ม ฟรีแลนด์)

***สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณประสาน นิกาจิ๊ (บังจูมิน) นายกสมาคมฯ 081-0001498 และ แม่ติ๋ม ฟรีแลนด์ 081-9169650

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป***


ป.ล. ขอความกรุณาทุกท่านช่วยกันเร่งส่งข้อมูลมา ด่วน! เพื่อที่ทางสมาคมฯจะได้รีบดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ก็เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของพวกเรา

ทุกๆคน....
เตือน : กระทู้เก่า
กระทู้นี้เก่ากว่า 360 วัน ข้อมูลและสินค้าบางรายการ อาจจะไม่ตรงกับปัจจุบัน โปรดสอบถามก่อน