ชมรมรถโบราณคชเสนีย์ ๑๗๗ ร่วมกับเทศบาลตำบลวังชมภู
ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ7ปีคชเสนีย์๑๗๗ ปันน้ำใจเพื่อน้อง
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
- เพื่อสมทบทุนสร้างรั่วโรงเรียนบ้านวังชมภู
- เพื่อรวมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก
- พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดชาวคลาสสิค บิ้กไบค์
สถานที่จัดงาน โรงเรียนบ้านวังชมภู ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553
เวลา 8.30 น. เริ่มลงทะเบียนเข้างานรับของที่ระลึก คนละ 120 บาท ( หางบัตรลุ้น c 100 )
16.00 น. เริ่มรับรถเข้าประกวด รุ่นต่าง ๆ
-ถังรวมเดิม
-ถังรวมแต่ง
-ถังแยกเดิม
-ถังแยกแต่ง
-ไฟต่ำเดิม
-ไฟต่ำแต่ง
- ชายเดิมชายแต่ง
-และอื่น ๆ อีกมากมาย
17.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร
18.00 น. ร่วมฟังเพลงเพื่อผ่อนคลาย
20.00 น. ประทานในงานกล่าวเปิดงาน
20.30 น. มอบของรางวัลแก่รถประกวดรุ่นต่าง ๆ
21.00 น. ร่วมสนุกกับวงดนตรี(ร๊อก&สกาทั้งคืน))
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2553
7.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
8.00 น. ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน
9.00 น. แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
- หมายเหตุ ถ้าผู้ใดก่อเหตุทะเลาะวิวาทร์ภายในงานจะถูกกักบริเวณ และเสียค่าปรับท่านละ1000บาท
ติอต่อสอบถามได้ที่ ต่อ 084-0486058 ติม 089-4608131 แฟร์ 086-7359054