ขอเชิญร่วมงาน "หัวหิน พริ้นสโตน คลับ
(Party On The Beach #4)
จัดโดย กลุ่มหัวหิน พริ้นสโตน คลับ
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2553 ณ.สวนหลวงราชินี (19ไร่)
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
-เพื่อพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ และเชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่ม
-เพื่ออนุรักษ์รถมอเตอร์ไซด์โบราณ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
กำหนดการ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553
08.30น. เริ่มลงทะเบียนเข้างาน รับของที่ระลึก(เข็มกลัด บัตรเข้างาน สติกเกอร์)
16.00น. เปิดรับสมัครรถเข้าประกวดประเภทต่างๆ
17.00น. ร่วมรับประทานอาหาร
18.00น. เริ่มพิธีการบนเวที
20.00น. ประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี
20.30น. -พบกับดนตรีเพื่อชีวิต
21.30น.-ประกาศผลรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ
-ร่วมประมูลของที่ระลึก
-กลับมามันส์กับดนตรี ณุ แร๊คเก้แมน ให้สุดเหวี่ยง
24.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553
07.30น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
09.00น. ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ – ค่าลงทะเบียนท่านละ 100 บาท รับของที่ระลึก -
กรุณานำเต็นท์ อุปกรณ์พักแรมมาด้วย
-ขอความกรุณาใส่หมวกกันน็อคทั้งคนขี่และคนซ้อน ทำตามกฏจราจร