รบกวบถามเกี่ยวกับฮอร์นด้าหน้าหมู ว่าหาซื่อได้แถวไหนหรือว่ามีใครต้องการขายและราคาประ มาณเท่าไร คือ อยากได้รุ่นนี้มากเลยครับ เพราะหาซื้อยากมาก เห็นอยู่นนะครับ แต่ส่วนมากเขาไมยอมขายให้
.
...
....
ขอบคุณครับ