ยินดีกับบ้านหลังใหม่อีก 1 กลุ่มนะคับ
มีโอกาสพบกันแน่นอนคับ ....