สองล้อท่าพระพึ่งมีบอร์ดมีอะไรชี้แนะด้วยครับ แล้ววิธีโพสท์รูปทำไงครับ