ขอเชิญร่วมงาน^มุกดาหาร^ คลาสสิคไบค์ ครั้งที่ 2

ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2553

เวลา 08.00 น. เปิดลงทะเบียนรับของเข้างาน พักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมฟังเพลงแนวคลาสสิค
ไปเรื่อยๆ ในบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นบริเวณสะพาน
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามสบาย
เวลา 13.00 น. ร่วมกิจกรรมภาคเวทีเล็กพร้อมกิจกรรมต่างๆ กับพิธีกรและเหล่าดีเจพร้อมรางวัล
มากมายไปเรื่อยๆจนถึงเวลา16.00 น. (คุณอาจได้รับรางวัลโดยไม่รู้ตัว)
เวลา 16.00 น. เริ่มนำรถที่จะประกวดเข้ามาจอดบริเวณที่เราจัดไว้ให้ อย่างเป็นระเบียบพร้อมเปิดให้
ผู้เข้าชมร่วมลงคะแนนในกล่องลงคะแนนที่เราจัดไว้ให้ห น้าสถานที่ประกวดรถ (หนึ่ง
เสียงต่อหนึ่งคะแนน) ใครจะเป็นที่สุดของรถคลาสสิคที่สวยงามและเดิมที่สุดใ นงานนี้
เวลา 18.00 น. ปิดรับการประกวดและตัดสินการประกวดรถด้วยการตัดสินคะ แนนในกล่องลงคะแนน
อย่างเป็นเอกฉันท์พร้อมประกาศผลการตัดสินและมอบถ้วยร างวัลบนเวทีใหญ่
พักรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (สนุกกับวงดนตรี)
เวลา 19.00 น. เริ่มกิจกรรมบนเวทีใหญ่ประธานในพิธีกล่าววัตถุประสงค ์ในการจัดงานพร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน
เวลา 19.30 น. สนุกกับวงดนตรีใหญ่พร้อมกิจกรรมมากมายไปเรื่อยๆ
เวลา 00.00 น. รับของที่ระลึกบนเวทีเล็ก พักผ่อนตามสบาย

วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2553

เวลา 08.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00 น. ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณงานและขอให้ทุกคนเดินทางกลั บโดยสวัสดิภาพ

- ต้องการจองบูธขายของหรือสอบถามรายละเอียดงานได้ที่


085-0043832 พี่ต๋อย

084-6767746 พี่ต้อย

085-7591003 อุ้ย

086-2209409 ต้อม