ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2553
ณ ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สี่แยกอินโดจีน
จุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 11 และ 12 จ.พิษณุโลก

Name:  IndochinaPoster.jpg
Views: 440
Size:  41.4 KB

Name:  Indochina.jpg
Views: 542
Size:  107.4 KB

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.hd-playground.com/v3/harl...1ZTg4MWE=.html

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.midway.in.th/show.php