ในวันเสาร์ที่ 30/10/53 เวลา 17.00 น.ที่บ้านแจ็ค เพื่อคุยเรื่องรายละเอียดรูปแบบงาน อาหาร เครื่องดื่ม ใครสะดวกเข้ามาคุยกันได้ครับ