ช่างช่วย เขียนรายการ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด...
ส่วนอะไหล่ที่ค้าง รบกวนส่งให้ผมด้สยนะครับ
ขอบคุณมาก...ครับ
นายกิตติรัตน์ กลั่นบุศย์
150/29 ม.10 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร