เรียน ท่านสมาชิกชาวดอนเมืองทุกท่านโดยเพาะ เบนซ์ ที่ห่างหายไปนาน
คุณลุงสมหวัง
พี่บัง พี่ชัยล้อโตเสือใหญ่
คุญปล์ม
คุญเวก
ที่บ้านท่านอู๊ด ณ ดอนเมื่องตั้งแต่เวลา 12.00นเป็นต้นไปนะครับ
รับรองเมาสะใจครับ