จัดงานตามปกติครับ น้ำไม่ท่วมครับ


กำหนดการ วันเสาร์
17.00-18.30 การแสดงบนเวที(วงพ่อแม่ลูก)
18.30-20.00 การแสดงบนเวที(วงบ้านน้ำซับ)
20.00-20.10 ผู้ว่าฯกล่าวเปิดงาน
20.10-22.00 การแสดงบนเวที(วงใบลาน)
22.00-22.40 แลกของที่ระลึก
22.40-00.30 การแสดงบนเวที(วง stone head)