ใครรู้จักวิธีการงัดเลนส์กระจกออกจากโคมจานฉายบ้าง
พอดีอยากจะเอาโคมไฟหน้าออกมาชุบ