26 - 27 กุมภาพันธ์ 2554
ณ โรงเรียนบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติจ.สระบุรี
โดย กลุ่มหน้าพระลานคลาสสิค สระบุรี
ค่าลงทะเบียนคันละ 100 บาท รับ อาร์มสติ๊กเกอร์ ป้ายแขวนคอ
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
08.00
น.เปิดรับลงทะเบียน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30
น.เปิดรับรถเข้าประกวดประเภทต่าง ๆ
17.00
น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น ฟรี !...
18.00
น. ชมการแสดงบนเวที
19.00
น.ประธานกล่าวเปิดงาน
มอบรางวัลจากการประกวดรถ รางวัลมาไกล /มาก่อน
ประกวดมิสซ้อนท้าย / ผู้ชายมาดเซอ
24.00
น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
07.00
น. รับประทานข้าวต้ม
10.00
น.มอบเงินรายได้จากการจัดงานแก่โรงเรียนบ้านหนองจาน
ที่ปรึกษาอาวุโส พี่แมน ( American car)
ติดต่อสอบถาม
พี่นาจ 087-0706523 พี่เค 081-7048333
พี่นนท์ 084-7754005 พี่ต่อ 089-1411519
พี่อ้น 089-2438611 พี่น้อย 083-2754465
ติดรับแผนที่ได้ที่อีเมล์
nava_auto@hotmail.comnaknakin@windowslive.com
www.facebook.com Search นาวา เสนา
เอ็กซ์ 085-2539422 082-7211019