อยากได้ไมล์ถังเหลี่ยมครับ....ท่านใดมีความประสงค์ที ่จะขายก็บอกๆกันนะครับ 081-7775689 และอะไหล่ๆอื่นๆของถังเหลี่ยมด้วยน่ะครับ .....