บอกหน่อยครับ c70 โช็คสั้น กับโช็คยาว ต่างกันอย่างไร ใครมีรูปประกอบกรุณาบอกหน่อย :o