ไมทราบว่าใส่กุญเเจที่หัว ต้อวเอาเเหวนรองน๊อตล๊อคไว้ด้านในหรือด้านนอกของหัวค รับ พอดีลื่ออกมาเเล้วใส่ไม่ถูกครับ