รถสวยมากๆเลย ถ้าถ่ายให้หลายๆมุมเพื่อานอื่นได้ศึกษาบ้างก็จะดีมาก ๆ