ขายกระบะสแตนเลส Rn25 สภาพดีขายเพราะจะตัดสั้นเสียดาย กระบะ 0840866069