สำหรับท่านสมาชิก ที่ยังไม่ได้จองบัตรหรือจะจองบัตรเพิ่มหรือมีข้อสงสั ยแต่ประการใดให้รีบติดต่อกลับ 089-

1380377(ยะ) ด่วนเลยนะคับ ยังพอมีเวลาอยู่นะคับ(อย่ารอให้ใกล้วันแล้วค่อยโทรนะ คับมันจะวุ่นวายตอนหลัง) ขอบ
คุณคับ