1.ต่างคนต่างรอ Friday http://imusic.teenee.com/2/frame/1965.php
2.เชื่อ พี่บอย ตรัย ภูมิรัตน นักร้องวง Friday http://imusic.teenee.com/2/frame/989.php