เป็นไงทุกคนสบายดีนะครับ คงเงียบกันนานเลยที่เดี่ยว เพราะไม่มีใครเข้ามาสงข่าวคราวกันบ้าง

ไงก็ช่วยกันเข้ามาดูบอร์ดกันหน่อยนะครับ ช่วงนี้ก็ยุ่งๆๆผมไม่ได้แวะเข้าไปเลย ไงก็ฝากทุกท่านด้วยแล้วกัน

(สงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับสบทหาร)