อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ pusoodteen อ่านข้อความ
ถ้าเมื่อยก็พลัดกันครับ5555
ของของใครใครก็ต้องห่วง ของใคร ใครก็ต้องหวง.....