งาน BLACK DEVIL ปีนี้ ตรงกับวันที่ 10-11 ธันวาคม 2553
heart to ride anniversary
-ขอเชิญชมการประกวดและโชว์นานาชนิดพร้อมร่วมรณรงค์เปิ ดไฟใส่หมวกศุกร์ที่10เวลา 15.00น.พร้อมรับของที่ระลึกฟรีไม่เสียค่าลงทะเบียน
สถานที่-อ่างมาบประชัน(หน้าเทศบาลตำบลโป่ง)อ.บางละมุง.จ.ชลบุ รี
อย่าพลาดมีแจกเสื้อ