ไปเที่ยวมีกันมามากันหลายกลุ่มสนุกมากต้องขอขอบคุณทา งจั่นด้วยสำหรับอาหาร 2-3 อย่างจาก กลุ่ม mC ดงมูลเหล็กเพชรบูรณ์