ตอนนี้ของผมกำลังปั้นอยู่เดี๋ยวเสร็จเอารูมาโชว์ครัย เสร็จก่อนเอามาโชว์เลยครับ