ใครรู้จักร้าน เบอร์โทรด้วยยิ่งดีเลย ร้านใกล้ตรังจะดีมากครับ ขอแค่ทำจบ และหาอะไหล่ได้ ราคาค่อยว่ากันครับ ตอนนี้เครื่องรื้อไว้แล้วน่าจะเปลี่ยนพวกลูกสูบอะไรป ระมาณนี้ แนะนำด้วยครับ