ครบรอบ 6 ปี ทำดีเพื่อพ่อหลวง

โครงการสานฝันปันใจให้น้อง ครั้งที่ 2

ขอเชิญชาวสองล้อ classicและ bigbikeทั่วประเทศมาร่วมงาน

ณ บริเวณลานกีฬาชุมชนชากขุนวิเศษ ใน วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554 หมู่ 6 ต.กองดิน

อ.แกลง จ.ระยอง

โดย ชมรมขุนวิเศษ คลาสสิกไบค์ ไทยแลนด์

วัตถุประสงค์

- เพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนและรับมอบทุนการศึก ษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างชมรมclassi cและbigbike

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
รายละเอียดอื่นๆ ประชุมเสร็จจะนำมาลงให้ครับ

หมายเหตุ

จะขับขี่รถอะไรไม่ใช่เรื่องสำคัญ พวกเราชาวMCนั้นมีมิตรภาพและน้ำใจต่อกันสำคัญที่สุด