ไม่ได้รวมกลุ่มกันนานแล้วครับ...รู้สึกว่ารวมกลุ่มกั นอยู่สองปี ปีแรกจัดงานอย่างที่พี่ต่อบอกปีที่สองไปรวมงานที่จัง หวัดตากหลักจากนั้นมีมาร่วมงานผมที่ยุดยาอยู่ครั้งนึ งจากนั้นก็ไม่มีกิจกรรมเกียวกับจักรยานโบราณอีกมีบาง บ้างครั้งภายในงานที่จัดที่อ.วิเศษเป็นลักษณะมาจอดโช ว์ครับ...ปัจจุบันหลายๆท่านยังปั่นกันอยู่แต่เปลี่ยน ไปปั่นเสือภูเขากันซะหมดส่วนจักรยานโบราณก็ยังเก็บกั นไว้ไม่ได้ขายไปแต่อย่างใด...ที่ผมรู้เยอะเพราะยังมี การติดต่อพูดคุยกับคนในกลุ่มวิเศษอยู่เสมอครับ....