คอนเสิร์ตโลกร้อน คนร้อนวังน้ำเขียว 26-27 พ.ย. 53

http://lokronkhonron.siam2web.com

กลุ่มสายธารดนตรีสร้างสรรค์โคราชมาเป็นกลุ่มคุยราคาได้ครับ

ติดต่อกลับที่vichien2508@hotmail.comหรือโทร.คุณใหญ่ 087-243-0410