....เพื่อนๆมีอะไรแนะนำไห๊มครับ...ซื้อสายไฟชุดได้ที ่ไหนครับ
ใครมีวงจรแบบชัดๆบ้างครับ...ถ้าใครว่างแนะนำด้วยนะคร ับ...
แบบเดินใหม่ทุกเส้นนะครับ....ขอบคุณชาวพีเอ๊กครับ... .