เสื้อทริปจำนวนกี่ตัวครับ...(sizeอะไรบ้าง)
รถไปทั้งหมดกี่คันครับ...