คือผมเพิ่งได้มาขับครับ
แต่เจ้ากรรมสายคันเร่งขาดครับ
เปลี่ยนไม่เป็นลบกวนผู้รู้สอนหน่อยนะครับ