พี่ อุลต้รา พี่เคยเฟน ผม ป่าว ครับ เเ้ลวตอนนี้พี่อยู่ในเพชรบุรี ป่าวครับ