กำหนดการ
งาน Chaiyaphum Party Night ครั้งที่ 1
จัดโดย ท่านนายก บรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย (นายกเทศมนตรีจังหวัดชัยภูมิ)
และกลุ่ม ขุนพลพญาแล , กลุ่ม Emerging Classic , กลุ่ม KM 7
ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ในวันที่ 8 – 9 มกราคม 2554


วัตถุประสงค์การจัดงาน
* เพื่อหาทุนหรืองบประมาณซื้ออุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษ าให้ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
* เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มอนุรักษ์ รถโบราณทั่วประเทศ
* เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มอนุรักษ์รถโบราณทั่วประเทศ
กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2554
08.00 ลงทะเบียน (100) พร้อมรับของที่ระลึก(ป้ายห้อยคอ,สติ๊กเกอร์,อาร์ม)
14.00 ร่วมสนุกกับกิจกรรมหน้าเวที
15.30 ร่วมรณรงค์ ขับขี่เปิดไฟใส่หมวก นำขบวนโดย ท่าน บรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

16.30นำรถเข้าประกวด
ประเภทรถครอบครัว / รถผู้ชายเดิม
ประเภทรถผู้หญิงสวยงาม / รถผู้ชายสวยงาม
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ประเภทสอง ล้อเล็ก สวยงาม
SR.400 สวยงาม

400 CC. สวยงาม
1000 CC. ขึ้นไปสวยงาม
รางวัลมาไกลที่สุด
รางวัลมาก่อน

ทุกประเภทรับถ้วยพร้อมเงินรางวัล
17.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น (อาหารฟรีตลอดงาน)
19.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
*สนุกกับวงดนตรี หลากหลายแนว
21.00 ประกวดรางวัล Miss ซ้อนท้าย

22.00 น. มอบของที่ระลึก
01.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อน
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554
08.00-12.00 ร่วมรับประทานอาหารเช้า และ ร่วมกันทำความสะอาดรอบที่พัก
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
สอบถาม รายละเอียดได้ที่
ต้น ขุนพลพญาแล 085-6110415

ตั้ม ขุนพลพญาแล 085-7747991
เมย์ Emerging 089-6276960
พี่หน่อง KM7 081-9973129
* หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล ่วงหน้า (ซุ้มขายของไม่มีการโทรจองมาก่อนได้ก่อนนะครับ)
ผู้ใดที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย อายุยังไม่ถึง18 และก่อเหตุวิวาทจะต้องให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับบ้านเ ท่านั้น
และขอความร่วมมือผู้ที่มาร่วมงานกรุณาสวมหมวกนิรภัยท ั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน