ทีมงานซุ้มโบราณทุกท่านตอน4ทุ่มตรงพบกันที่clubซุ้มเ ตรียมพร้อมที่จะออกทริปเพรชบูรณ์/\2