เชิญ ชาวอโยธายา ร่วมงาน สิงห์มอเตอร์ไซร์คลาสสิค ณ.วันที่ 5 มีนาคม สนามจิรายุส พระราม 2 ใกล้เซ็ลทรัลพระราม2 ร่วมกันบันทึกประวัติศาตร์กลับการจัดงานครั้งแรก ในโซนกรุงเทพมหานคร พบการประกวดรถที่มากที่สุดชิงเงินรางวัลและถ้วย พร้อม ใบประกาศ จากนิตยสารไทยแลนด์คลาสสิค รวบรวมเวบ ต่างๆ ในแวดวงคลาสสิคเข้าร่วมงาน
มากที่สุด 5 มีนาคม พบกัน

พบกัน รักกัน สัมพันธ์ ยั่งยืน