ขอเชิญร่วมงาน สิงห์มอเตอร์ไซค์ คลาสสิคไนท์ปาร์ตี้ 2011

วันที่ 5-6 มีนาคม 2554 ณ สนามจิรายุส พระราม2 กรุงเทพมหานคร
จัดโดย ชมรมรถโบราณ Mutu Classic

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1.เพื่อช่วยเหลือ น้องๆโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน)
2.เพื่อเชื่อมความสามัคคีในวงการรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิ คพบปะแลกเปลื่ยนความรู้ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
3.เพื่ออนุรักษ์รถมอเตอร์ไซค์โบราณให้เก็บรักษาแก่คน รุ่นหลังได้เห็นและได้ศึกษา

กำหนดการ

5 มีนาคม 2554
8.30 น. เริ่มลงทะเบียนเข้างานรับของที่ระลึก,พักผ่อนตามอัธย าศัย
13.00 น. กิจกรรมนันทนาการเพื่อเชื่อมความสามัคคีของชาวClassi c
16.00 น. เริ่มลงทะเบียน ประกวดรถประเภทต่างๆ
16.30 น. แจกอาหารเย็นแก่ผู้ร่วมงาน
18.00 น. กรรมการตัดสินการประกวดรถประเภทต่างๆ
18.30 น. พบกับดนตรีช่วงแรก (เวทีใหญ่)
19.00 น. มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดรถประเภทต่างๆ (เวทีย่อย)
19.30 น. พิธีเปิดงานสิงห์มอเตอร์ไซค์ คลาสสิคไนท์ปาร์ตี้
20.00 น. กิจกรรมบนเวทีใหญ่,จับหางบัตรแจกเหรีญทองคลาสสิค,แลก ของที่ระลึกต่างๆ,และกิจกรรมอื่นๆ
21.00 น. พบกับวงดนตรีชั้นนำ และ วงFC Band
24.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

6 มีนาคม 2554
8.00 น. เก็บของทำความสะอาดรับประทานอาหาร
9.00 น. ถ่ายรูปที่ระลึก
10.00 น. แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ