ขอเชิญพี่น้องชาวคลาสสิกร่วมถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล

ข้าพเจ้าในนามตัวแทน ชมรมรถโบราณบ้านส้อง


ขอพระบรมราชานุญาติ ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบัลดาล ประทานพระพรชัยมงคล ให้พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเจริญพระชนพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสืบไป ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าพสกนิกรทุกหม ู่เหล่า










ขอเชิญพี่น้องชาวคลาสสิกร่วมถวายพระพรชัยมงคล
http://www.thaiscooter.com/forums/sh...42#post5124442