ขอบขอบคุณ พี่ยัก ที่ช่วย ดูแล รถพวก เรา ขอขอบคุร เปนอย่างมากครับ
คำแนะ นำ ดีด และการจูน เครื่องไห้ไหม่ ของพี่ โย วิ่งดีขึ้นมาก ครับ
ถึงระยองปลอดภัยทุกคนครับ

ไว้โอกาสหน้า ท้ามีโอกาส ได้ไป ตราด หรือ พี่ได้มาระยอง
ไว้มานั้งคุยกันครับ

ปล. กลุ่ม foong zaan scooter club rayong