พอดีซัมเป้ไปเจอมาจากบ้านเจ้าคุณปู่้
เป็นตั๋วรถเมล์ สายยศเส-ท่าเตียน ราคา 3 ส.ต.
ยังเต็มเล่มอยู่เลยฮราฟ

เลยอยากรบกวนพี่ๆน้าๆลุงๆว่าพอจะทราบว่ามันน่าจะประม าณปี พ.ศ.ใดฮราฟ