ใครมีกระจัง 1100 sepcia มันจะเป็นแบบกระจังบิ๊กครับ ติดต่อได้ 038451020 หรือโพลส์รูปให้ดูหน่อยก็ได้ครับ