จากงานเอ็มซี ที่พยัคฆ์ในวันที่ 4- 5 ธค ที่ผ่านมาได้จัดงานสองล้อร่วมใจต้านภัยหนาวครั้งที่1 ขึ้น เพื่อนำรายได้ต่างๆหลังจากหักค่าใช้จ่ายออกไปแล้วนำไ ปจัดซื้อผ้าห่มจำนวนประมาณ 2000 ผืน ตามที่ผังโครงการได้วางไว้ แต่เนื่องจาก ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ อาจจะเกิดจากปัญหาหลายอย่าง อาทิเช่น บัตรเวียน ตราประทับปลอม อื่นๆ เป็นต้น ทำให้รายได้ที่จัดเก็บมาไปจัดซื้อผ้าห่ม รวมทั้งผ้าห่มที่ได้รับมาจากหลากหลายทีมงาน ฯ (และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย) รวบรวมได้ประมาณ 400 ผืน และทางเจ้าภาพผู้จัดงานยังมีความตั้งใจและเป้าหมายอย ่างเดิมตามที่กล่าวมา จึงเรียนพี่น้องชาวเอ็มซีที่รักทุกคนทราบ ว่าชมรมใดหรือชาวเอ็มซีท่านใดประสงค์จะมอบผ้าห่มเพิ่ มเติม ส่งพัสดุ หรือนำมามอบด้วยตนเองได้ที่ มิตรสัมพันธ์ 146 ม.12 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 (0807445535)(0850069610) และทางเจ้าภาพจะส่งเกรียติบัตรพร้อมหนังสือขอบคุณกลั บไปยังทุกท่านทุกชมรม และท้ายที่สุด ในวันงานที่ผ่านมาขอขอบคุณพี่น้องชาวเอ็มซีีที่น่ารั กทุกท่าน จากใจ เจ้าภาพ